VİZYON

Asansör ürün ve hizmetlerinde Türkiye'nin lider şirketi olmak.

MİSYON

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine en uygun asansör ürün ve hizmetlerini sunarak Türkiye Asansör Pazarı’nın lideri ve üretim merkezi olmak.

DEĞERLERİMİZ

Temel Görevimizi gerçekleştirme tarzımız, görevin kendisi kadar önemlidir. Şirketimizi başarıya götürecek temel değerlerimiz: Çalışanlarımız: Gücümüzün kaynağı olup. Çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat tanımak suretiyle yetenek ve becerilerini artırmak. Her alanda onların katılımlarını sağlayacak "Takım Çalışması"nı gerçekleştirmek. Ürün ve Hizmetlerimiz: Gösterdiğimiz çabaların sonuçlarıdır. Ürün ve hizmetlerimiz müşterilerimiz tarafından ne kadar beğenilirse, bizim de değerimiz o kadar artacaktır. Kazancımız: Ürün veya hizmetlerimizin müşteri beklentilerini ne derecede karşıladığının göstergesidir.